20.06.2013.

Saobraćajna infrastruktura prepreka za ulaganja u region zapadne Srbije
Postoje austrijska preduzeća koja žele da investiraju u Srbiji, ali da bi se konkretni poslovi realizovali potrebno je rizike ulaganja svesti na meru koja je dovoljno privlačna investitore.
Administrativne procedure , nedostatak transparentnosti i nivo korupcije koji je i dalje visok, su ono što najviše odbija investitore. Za region zapadne Srbije dodatno otežavajuća okolnost je udaljenost od koridora 10, odnosno veoma loša saobraćajna infrastruktura, ocenio je gost Poslovnog kluba zapadne Srbije, Andreas Haidenthaler, trgovinski savetnik pri ambasadi Austrije. Trgovinski sekretar pri ambasadi Austrije Andreas Haidenthaler, na poziv Poslovnog kluba zapadne Srbije održao je na Maloj sceni Narodnog pozorišta u Užicu prezentaciju na temu “Mogućnosti saradnje privreda regiona zapadne Srbije i Austrije. Sa 450 kompanija koje upošljavaju blizu 13.000 radnika i uloženih oko 2,9 milijardi evra od 2000.godine, Austrija je najveći investitor u Srbiji. Spoljnotrgovinska razmena u 2012. godini dostigla je iznos od 800 miliona evra, ali je činjenica da ima mogućnosti da ona bude na mnogo višem nivou. Do sada su austrijske kompanije najviše ulagale u sektore finansija, osiguranja i telekomunikacija. Novi trend su investicije u mašinskoj industriji i industriji voća i povrća. Postoje austrijska preduzeća koja žele da investiraju u Srbiji, ali da bi se konkretni poslovi realizovali potrebno je rizike ulaganja svesti na meru koja je dovoljno privlačna za one koji ulažu kapital. Uvek treba imati na umu da su investitori oni koji žele da zarade novac što znači da iza svake investicije stoji interes ulagača koji, pod uslovom da je investicija uspešna, postaje najbolji ambasador zemlje u koju ulaže. Haidenthaler je posebno istakao da Srbija mora mnogo više i ozbiljnije da radi na popravljanju svog imidža u svetu, kao što je neophodno da izvrši sistemske promene i uvede evropske standarde kako bi se stvorio poslovni ambijent koji može da privuče investitore. Administrativne procedure ( u oblasti izdavanja građevinskih dozvola posebno komplikovane i duge) nedostatak transparentnosti i nivo korupcije koji je i dalje visok, su ono što najviše odbija investitore. Pored toga, kao faktore povećanog rizika investitori vide nestabilnu političku situaciju, neefikasan pravosudni sistem, skup birokratski aparat i to što u nekim oblastima još uvek dominira monopol javnog sektora. Za region zapadne Srbije dodatno otežavajuća okolnost je udaljenost od koridora 10, odnosno veoma loša saobraćajna infrastruktura. Investitori nemaju dovoljno informacija o Srbiji koja kao komparativne prednosti ima kvalifikovanu radnu snagu, nisku cenu rada, relativno niske poreze I evidentan potencijal za proizvodnju. Potrebna je sveobuhvatna kampanja u kojoj bi se promovisala nova slika o Srbiji I njenim realnim kapacitetima. Gospodin Haidethaler je pre prezentacije posetio Sirogojno company u Rupeljevu i upoznao se sa proizvodnim procesom prerade voća. Nije krio prijatno iznenađenje standardima koji se primenjuju u proizvodnim pogonima, što najbolje ilustruju reči da on tu ne bi baš ništa menjao. Nakon diskusije Haidenthaler je još jednom ponovio da je neophodno da se privrednici uključe u proces popravljanja imidža koji je Srbija proteklih decenija imala i da koriste svaku priliku za kontakte sa potencijalnim inostranim partnerima. Članovi Poslovnog kluba zapadne Srbije pozvani su da prisustvuju skupu srpskih i austrijskih privrednika, koji će 25.juna u Beogradu organizovati ambasada Austrije. Željko Pavlović, predsednik Upravnog odbora PKZS je u izjavi za medije istakao da razmena informacija sa relevantnim sagovornicima , upoznavanje kompetentnih ljudi sa potencijalima koje region zapadne Srbije ima u metalsko prerađivačkoj industriji, proizvodnji i izvozu voća, tekstilnoj industriji i drugim oblastima, može podstaći nove investicije u našem kraju, što je jedan od osnovnih ciljeva Poslovnog kluba zapadne Srbije. Imamo preduzeća sa potencijalom da izađu na evropsko i svetsko tržište, ali je za uspeh potreban podsticaj države, odnosno stvaranje ambijenta koji će podstaći privrednike da iskoriste sve raspoložive kapacitete.