21.11.2013.

NLP (neurolingvističko programiranje)- stepenice do uspeha
20 polaznika iz Užica uspešno su završili obuku i dobili NLP Business Practitioner sertifikate koje izdaje Međunarodna asocijacije NLP instituta (NLP-IN) iz Berlina. Oni su sada u prilici da integrisana stečena znanja i veštine stave ih u funkciju svoje poslovne i privatne svakodnevnice.
Nakon realizacije 7 modula, praktičnom prezentacijom stečenih veština i znanja i dodelom setifikata završen je program obuka – treninga NLP BUSINESS PRACTITIONER koji je u saradnji sa NLP centrom iz Beograda za 20 polaznika iz Užica organizovao Poslovni klub zapadne Srbije. Zaposleni u firmama, članicama PKZS i eksterni učesnici obuka imali su jedinstvenu priliku da kroz program interaktivne edukacije ovladaju veštinama koje će im biti dragocena pomoć na nivou međuljudskih odnosa, motivaciji zaposlenih, efikasnijeg delovanja u poslovnom okruženju, podizanju produktivnosti i postizanju vrhunskih rezultata . Nakon uvodnog modula na kome su se polaznici upoznali sa stubovima uspeha na kojima počiva NLP i rada na razvijanju veština brzog uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima, kao i na prepoznavanju i definisanju ličnih i profesionalnih ciljeva, na drugom modulu su kroz predavanje o efektivnoj komunikaciji naučili kako da uspešno primenjuju Miltonove govorne obrasce i postignu visok stepen saglasnosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima, zatim komunikacioni model NLP-a i model promene nivoa apstrakcije (chunking), kao alate u pregovaranju, prodaji, motivaciji zaposlenih i javnom nastupu. U nastavku obuka učesnici su saznali koliko je precizna i fokusirana komunikacija važna u biznis okruženju i kako je moguće krizama i konfliktima upravljati uz pomoć NLP sistemskih metoda I kompetentno ih rešavati. Pored NLP komunikacionog modela modela obrađeni su metamodel i reframing. Kako pokrenuti promeni u sebi i svom okruženju i kako tu promenu zadržati bile su teme četvrtog i petog modula. Učesnici su informisani o NLP tehnikama, osnovnim metaprogramima koji su u funkciji promene ponašanja koja nam ne idu u prilog, ovladavanja emocijama prilagođavanja u svakoj situaciji, bez obzira da li je ona vezana za ličnu, poslovnu promociju, upravljanje ili prodaju. Jedan od najvećih izazova je održavanje željene promene u dužem vremenskom periodu , zbog čega je naredni modul posvećen radu sa submodalitetima i sidrima, delovima NLP-a koji su ključni u generisanju dugoročne promene, koji pomaže da čovek u svakoj situaciji generiše I zadrži jako resursno stane, pojača emocionalni odnos prema situacijama koje su pozitivne, odnosno smanji kada je reč o negativnim situacijama. Šesti modul treninga je posvećen radu na projektima, dugoročnim ciljevima. Pravilno postavljeni ciljevi i njihovo praćenje i realizacija od izuzetne su važnosti. NLP je sposobnosti vrhunskih lidera razložio na korake i kreirao tehnike koje mogu lako da se nauče. Sa tim tehnikama moguće je da svako u sebi probudi lidera koji će imati viziju, uživati poverenje i ostvariti uticaj. Poslednji modul treninga bio je posvećen primeni strategija kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije. Pored ovih tema na sedmom modulu je urađen pregled celokupnog gradiva „NLP Business Practitioner” treninga i priprema polaznika za sertifikaciju. 20 polaznika iz Užica uspešno su završili trening i dobili NLP Business Practitioner sertifikate koje izdaje Međunarodna asocijacije NLP instituta (NLP-IN) iz Berlina. Oni su sada u prilici da integrisana stečena znanja i veštine stave ih u funkciju svoje poslovne i privatne svakodnevnice. Utisci učesnika NLP Business Practitioner programa: Dragana Vučićević ( TEXTIL) “Moja iskustav su krajnje pozitivna. Ovo iskustvo me učvrstilo u poljima ličnog razvoja. NLP je takodje vratio fokus na osnove razvoja i rada. Dobra i pozitivna energija je dominantan utisak celog projekta”. Marijan Čušin ( CONTROLPOINT) Sabrati utiske u par rečenica zaista nije lako. Prevashodno zato što NLP Business Practitioner trening donosi jednostavne i vrlo upotrebljive alate za ličnu promenu na svim nivoima. Upotreba NLP-a omogućava apsolutni nov pogled kako na svet oko nas, tako i nov pogled na sebe, na ono što se nalazi unutar nas samih, na način kako doživljavamo i sebe i druge. Ovaj trening je inače fokusiran na primenu NLP alata u procesima promene ponašanja, unapređenju komunikacije, a posebno na definisanje i ostvarivanje kako poslovnih tako i ličnih ciljeva. Nakon odslušanih sedam modula i aktivnog učestvovanja mogu da kažem da sam beskrajno zahvalan mojoj firmi, pre svega direktoru, što je u meni prepoznat potencijal u koji vredi ulagati.