06.02.2014.

uslovi za povećanje efikasnosti prodaje
Mercuri International, jedna od vodećih svetskih kompanija u području konsultantskih usluga u prodaji i menadžmentu, kao i u poboljšanju prodajnih rezultata održala je prezentaciju za zaposlene u kompanijama, članicama Poslovnog kluba zapadne Srbije.
Koristeći metodološka i pedagoška rešenja, preko pojedinih intervencija ili integrisanih procesa Mercuri International pomaže svojim klijentima da na osnovu analize trenutnog stanja, preko konsalting usluga i treninga implementiraju najbolja rešenja radi konsolidacije poslovanja i poboljšanja poslovnih rezultata. Rezultati globalnog istraživanja koje je Mercuri International sproveo tokom 2012.godine pokazuju da su najuspešnije kompanije po prodajnim rezultatima svoje unutrašnje i spoljašnje resurse usmerile na klijente koji su u savremenom svetu daleko zahtevniji i svesniji svojih potreba. U datim uslovima, detaljan prodajni proces i organizacija prodaje se nameću kao neophodnost u firmama koje žele da podignu nivo prodaje i poboljšaju svoj poslovni rezultat. Vrhunski prodajni rezultati danas su nezamislivi bez individualne edukacije razvoja veština svih osoba koje su uključene u proces prodaje i pomnog praćenja potreba i raspoloženja klijenata. Prema rečima Milomira Ždralea, direktora Mercuri International za Srbiju, u otežanim uslovima poslovanja koje karakterišu neizvesnost, uticaj spoljnih faktora, jačanje konkurencije i pritisak na cene nije nimalo jednostavno prezentovati i prodati kvalitet, posebno ako postoji više kanala prodaje (veleprodaja, maloprodaja, distributeri, franšiza). Bez vizije o tome šta će se dešavati na tržištu u peridou od najmanje 5 godina i jasne strategije , nemoguće je biti uspešan na tržištu. Nije svejedno da li se promet ostvaruje sa klijentima kojima su aktivnosti u opadanju ili sa onima koji imaju perspektivu. U čitavom porcesu neophodno je razgraničiti šta radi marketing, a šta prodaja. Prodaja mora da diktira marketingu šta i kako treba da se radi, kako bi firma poslovala bolje.