10.04.2014.

Feedback i meta govor kroz rad Virdžinije Satir
Poslovni klub zapadne Srbije organizo vao je u četvrtak 3.aprila 2014.godine radionicu „Korak napred“ na temu “Feedback i meta govor kroz rad Virdžinije Satir” koju je vodila Jelena Kantar Kostić NLP Master.
Polaznici su imali priliku da nastave svoje profesionalno I lično usavršavanje kroz razmatranje tema kao što su: – koliko često tražimo feedback i koliko ga često dajemo – kako da motivišemo i kako da se sami razvijamo kroz feedback – kako komuniciramo sa ljudima u različitim ulogama i kako koristimo meta pitanja – Feedback kao navika i načini davanja feedback-a – izazovi u komunikaciji. Virdžinija Satir (1916-1988) je bila međunarodno priznati terapeut (mnogi je smatraju “pionirom porodične terapije”), profesor i autor knjiga “Stvaranje ljudi” (Peoplemaking ) i “Zajednička porodična terapija” (Conjoint family Therapy) koje se svrstavaju među najvažnije tekstove humanističke psihologije. Tokom četrdesetpetogodišnje karijere razvila je sistemske načine kako da pomogne ljudima da napreduju i menjaju se. Polagala je velike nade i entuzijazam u sposobnost ljudskog duha da učini ovaj svet boljim mestom za život. Njena vizija je bila da pomogne ljudima, da ih osposobi da dostignu svoj maksimalni potencijal. Obrađujući Satir kategorije radionica pokazuje kako se fenomenalni rezultati koje je Virdžinija Satir postizala u porodičnoj terapiji mogu iskoristiti u koučingu i konflikt menadžmentu. Napredni jezički obrasci, koji se obrađuju na ovom treningu, omogučavaju polaznicima da razvijaju komunikacionu fleksibilnost, efikasno inspirišu zaposlene i ostvare maksimalni uticaj na sagovornika. Znanja i veštine stečene na ovom treningu mogu se iskoristiti za ojačavanje preduzetničkih kapaciteta, za obogaćivanje portfolija menadžerskih veština, kao i za lični razvoj.