02.12.2014.

Uloga finansija u razvoju preduzeća
Prvi seminar pod nazivom „Strateški pristup finansijskoj analizi“ na kome se govorilo o glavnim načelima finansijskog menadžmenta i definisanju,odnosno redefinisanju biznis modela održan je 7. i 8. novembra u Regionalnој privrednој komori Užice.
Sa ciljem da se unaprede veštine i znanja vodećih menadžera u finansijskom sektoru Poslovni klub zapadne Srbije u saradnji sa konsultantskom kućom Valor EDU organizovao je obuke u okviru sistemske edukacije „Uloga finansija u razvoju preduzeća“. Pored vlasnika i mendžera kompanija članica Kluba među polaznicima su i menadžeri uspešnih firmi sa područja regiona. Prvi seminar pod nazivom „Strateški pristup finansijskoj analizi“ na kome se govorilo o glavnim načelima finansijskog menadžmenta i definisanju, odnosno redefinisanju biznis modela održan je 7. i 8. novembra u Regionalnој privrednој komori Užice. Predavač Aleksandar Vasilski navodi da je reč o in house obukama koje se prilagođavaju potrebama privrednih subjekata na osnovu njihovih konkretnih zahteva i razvojnih ciljeva. Takve obuke doprinose povećanju produktivnosti sa dugoročnim efektima, s obzirom da u prvoj fazi sami učesnici procenjuju koje su im slabije strane poslovanja i koje aspekte žele da usavrše. Na osnovu tih saznanja kreiraju se obuke koje odgovaraju realnim potrebama preduzeća, a ono po čemu se Valor EDU razlikuje od sličnih konsultantskih kuća je to što se nakon realizacije obuka, u trećoj fazi pristupa evaluaciji rezultata obuka. Suština uspešnog biznisa, kao i svakog drugog posla je dobro planiranje, zasnovano na realnim pokazateljima, koje podrazumeva da se predvide sva kritična mesta koja mogu ugroziti realizaciju projekta, kao i alternativna rešenja da se eventualni problemi prevaziđu. Ovakve obuke kad vid stručnog usavršavanja su u savremenom poslovnom okruženju poželjne za sve one koji žele da napreduju i razvijaju se. One pored novostečenih znanja daju odgovore i na pitanje koje konkretne alate treba koristiti za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta poslovanja , doprinose otkrivanju potencijala zaposlenih i omogućavaju merljivost rezultata zajedničkog rada. Željko Pavlović, predsednik UO Poslovnog kluba zapadne Srbije ocenjuje da je permanentna edukacija menadžmenta i zaposlenih na svim nivoima neophodna ukoliko se želi opstati i napredovati u svremenom poslovnom svetu. Potpisivanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Užice je stvoreni su uslovi da u budućnosti PKZS i komora zajedno realizuju ovakve i slične projekte koji za krajnji cilj imaju povećanje kapaciteta privrede na području regiona. 28. I 29.novembra, u okviru sistemske edukacije realizovan je drugi seminar „Inovativni poslovni modeli“ na kome su glavne teme bile: Business model canvas, Case study i Case stady series.