24.04.2015.

Sistemsku edukaciju „Uloga finansija u razvoju preduzeća“ je karakterisao veliki broj primera iz prakse i saveta kako da se određene situacije u finansijskom poslovanju i eventualni problemi prevazilaze i rešavaju.
Ocena učesnika i predavača, nakon završetka obuka u okviru sistemske edukacije „Uloga finansija u razvoju preduzeća“ , koju je u organizaciji Poslovnog kluba Užice održala konsultantska kuća Valor EDU, je da je edukacija bila uspešna i da je program u potpunosti ispunio očekivanja polaznika. Obuke su trajale od novembra 2014.godine do marta 2015.godine. Relizovane su kroz 6 seminara na kojima su obrađene teme iz oblasti finansijskog menadžmenta: “Uloga finansija u razvoju preduzeća”, “Inovativni poslovni modeli”, “Obrtni kapital”, “Kako vas analizira banka”, “Kako uspešno restruktuirati kredite?”, “Upravljanje potraživanjima”. Učesnici su istakli da im je veoma važno što su obuke preko kojih mogu da prošire svoja znanja organizovane u Užicu i izrazili očekivanje da će im stečeno znanje koristiti da lakše i uspešnije upravljaju finansijama firmi iz kojih dolaze. Obuke je karakterisao veliki broj primera iz prakse i saveta kako da se određene situacije u finansijskom poslovanju i eventualni problemi prevazilaze i rešavaju. Polaznici su pokazali veliko interesovanje za mogućnosti primene novih pristupa i tehnika u daljem radu. Pored primene novih alata i znanja u praksi, prezentovani materijal koji obuhvata širok spektar tema biće podsticaj za dalje usavršavanje i podizanje ličnog nivoa kompetencija, a samim tim i kvalitetnijeg poslovanja preduzeća.