20.05.2015.

Sistemsku edukaciju „Uloga finansija u razvoju preduzeća“ je karakterisao veliki broj primera iz prakse i saveta kako da se određene situacije u finansijskom poslovanju i eventualni problemi prevazilaze i rešavaju.
LEAN se najčešće vezuje za kompaniju TOYOTA u kojoj razvijan tokom 90-tih, kao sledbenik KAIESEN metode. Više o LEAN-u možete saznati na sledećim web adresama: . http://www.lean.org/whatslean/ http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing