07.08.2015.

Konsultantska kuća iz oblasti unapredjivanja poslovanja Bizconnect 7 iz Beograda, u organizaciji Poslovnog kluba zapadne Srbije i Regionalne privredne komore Užice, održala je prezentaciju programa Primena LEAN principa (PLP).
LEAN je kreiran sa ciljem da svi zaposleni u nekoj kompaniji, od menadžmenta do radnika u direknoj proizvodnji, budu fokusirani na istu viziju definisanu kroz Vrednosni Tok. Prema rečima Nebojše Milićevića, direktora konsultantske kuće Bizconnect7, dobro poslovanje se zasniva na povećanju prihoda kroz prodaju, marketing, uvođenje inovacija, poboljšanje organizacije poslovanja i edukaciju menadžera. Drugi nivo ušteda se ostvaruje kroz upravljanje sistemom kvaliteta i uvođenjem LEAN manufacturing sistema koji doprinosi značajnim uštedama u poslovanju bilo koje firme. LEAN sistem se vodi potrebama klijenta tako što firme iz svog poslovanja izbaciju sve ono što je, uslovno rečeno, višak. Višak se definiše kao bilo šta za šta krajnji korisnik nije spreman da plati. Čitav pristup je zasnovan na poboljšanju celokupnog sistema (za razliku od pojedinačnih poboljšanja pojedinih delova) i značajno utiče na poboljšanje finansijskih rezultata preduzeća. Kompanija Tojota koja je LEAN uvela i razvijala tokom 90.-ih je primer i potvrda da je reč o najefikasnijem sistemu u svetu, koji sada koriste i mnoge državne administracije u svetu. Aleksandar Jovanović, stručnjak za uvođenje LEAN-a ističe da je ovaj sistem osoben po tome što se fokusira na ono sto je vrednost za kupca, a ne na ono što snabdevač usluge ili proizvoda smatra vrednošću. Svaka aktivnost ili proces koji troše bilo koje resurse, povećavaju cenu ili produžavaju vreme potrebno za proizvodnju bez uvećavanja vrednosti za krajnjeg korisnika su cilj za eliminisanje. LEAN je usmeran na to da zadovoljava potrebe kupca i ono što on želi da plati, sa ciljem da se iz proizvodnog ciklusa eliminiše sve ono što ne zadovoljava krajnjeg korisnika. Da bi se zadovoljilo tržište potrebno je u prvom redu napraviti proizvod dobrog kvaliteta i eliminisati nepotrebne operacije u proizvodnom procesu . Zahvaljujući LEAN sistemu moguće je mnogo racionalnije koristiti prostor, opremu, radnu snagu i energetske resurse. Rezultat je uvećanje prihoda i permanentno unapređenje rada zaposlenih u preduzećima. U toku primene programa Primene Lean principa na mesečnom nivou se analizraju postignuti rezultati i eventualna odstupanja od Plana Primene. Sa predstavnicima menadžmenta se definišu naredni koraci i otkrivaju nove mogućnosti.