13.10.2015.

Prezentacioni trening “Upravljanje projektima”
Poslovni klub zapadne Srbije organizovao je prezentacioni trening “Upravljanje projektima” koji je održao Aleksandar Đerić, konsultant MadMarx.Biz-a . Trenutno u svetu preko 25% kompanija svoje poslovanje zasniva na projektima koji se realizuju u zadatom roku.
Aleksandar Đerić, konsultant MadMarx.Biz-a (program i platforma za razvoj i uspešno poslovanje mikro i malih poslovnih inicijativa, kao i nezavisnih poslovnih projekata i njihovo dobro vođenje), održao je prezentacioni trening “Upravljanje projektima” u organizaciji Poslovnog kluba zapadne Srbije u prostorijama kompanije Textil . Podeljeni u projektne timove A i B, nakon što su između sebe izabrali projekt lidere, prisutni menadžeri kompanija su bili u prilici da kroz izuzetno zanimljivu simulaciju osvajanja tržišta definišu svoje ciljeve, budžete i strategiju nastupa na tržištu. Suština savremenog biznisa je dobro planiranje, posebno ističe Aleksandar Đerić . Mogućnost za ostvarivanje ciljeva se povećava projektnim upravljanjem, jer su, za razliku od dugoročnih strategija i poslovnih politika, projekti oročeni, odnosno moraju da se realizuju u zadatom vremenskom okviru. Kompanije koje svoje poslovanje zasnivaju na projektnim aktivnostima, a takvih je u ovom trenutku preko 25% na svetskom tržištu i uglavnom su to velike, uspešne kompanije koje posluju u celom svetu, projektuju svoje poslovanje najduže na period do godinu dana. Ukoliko je rok duži, reč je o više projekata. Svaki projekat podrazumeva formiranje projektnog tima na čelu sa liderom koji preuzima rizike i odgovornost za implementaciju samog projekta. Da bi se projekat upsešno realizovao moraju se definisati vreme, resursi (budžet, ljudi, oprema) za planirane aktivnosti. Opseg koji određuje ono što projekat treba da isporuči kao krajnji rezultat je takođe bitna komoponenta, kao i prostor ograničenja koji definiše šta je sponzoru projekta najvažnije – vremenski rok u kome će se projekat realizovati ili kvalitet. Projekat ima faze u kojima je bitno na adekvatan način upravljati vremenom, resursima, troškovima, obimom, kvalitetom, nabavkom, kontrolom rizicima, komunikacijom i samim timom kako bi se postigli optimalni rezultati. U funkciji dobre komunikacija na nivou sponzora, projektnog tima i radnika kao komunikacioni alati se koriste zapisnici sa sastanaka, matrice i dijagrami koji pomažu da se projekat uspešno vodi. Menadžment projekta mora da sagleda sve aspekte, a u procesu edukacije svaki aspekt može biti posebna tema. Domaće kompanije će u narednom periodu, ukoliko žele da se prilagode načinima savremenog poslovanja morati da ulažu u edukaciju zaposlenih. Preporuka je da se krene sa komunikacionim modulima, nastavi sa treninzima upravljanja projektom, kao i sa posebnim modulima za top menadžment firmi.