28.04.2016.

PKZS u poseti ZREPOK-u
Delagacija Poslovnog kluba zapadne Srbije( predsednik UO PKZS Že ljko Pavlović, Rade Ljubojević, Goran Lapčević i Momir Petrović) boravila je u poseti ZREPOK-u ( Zrenjaninski poslovni klub) sa ciljem da sa predstavnicima ovog poslovnog udruženja razmeni infomacije i iskustva i razmotri mogućnosti za uspostavljanje saradnje.
ZREPOK je poslovno udruženje u kome su članovi predstavnici osam kompanija koje je veoma aktivno zahvaljujući većem iznosu članarine i dodatnim finansiranjem svake aktivnosti u zavisnosti od prihoda firme članice, kao i angažovanju menadžera koji je zadužen za realizaciju projekata. Za razliku od Užica u Zrenjaninu ne postoji privredna komora, a već dve godine ne funkcioniše ni Privredni savet, što motiviše članstvo ZREPOK-a da pokreće brojne inicjiative koje su u funkciji poboljšanja poslovnog i privrednog ambijenta, privlačenja novih investitora, zaštite životne sredine i podsticaja razvoja lokalne sredine. Po ugledu na NALED koji je 2010. godine izdao „ Sivu knjigu“ koja sadrži najpotpunije i najrelevantinije predloge za smanjenje birokratije u Srbiji , ZREPOK je objavio „Zrenjaninsku sivu knjigu“ u kojoj su navedeni administrativni problemi i prepreke u propisima i odlukama u nadležnosti lokalne samouprave sa kojima se suočavaju privredni subjekti, posebno mala i srednja preduzeća. Put do boljeg privrednog ambijenta nije samo spisak problema, tako da su u ovoj publikaciji svoje mesto našli i predlozi za prevazilaženje i rešavanje uočenih prepreka u poslovanju. Pored toga, aktivnosti po kojima je ZREPOK prepoznatljiv vezani su za konkurse iz oblasti zaštite životne sredine, kao i konkurse na kojima se bira najbolji studentski rad koji dobija stipendiju udruženja. Zaključeno je da ima mnogo tema i oblasti koje mogu biti osnov za buduću saradnju. To su u prvom redu pitanja budućnosti komorskog sistema, povezivanja i delovanja privrednika preko postojećih asocijacija, opravdanosti osnivanja Privrednih saveta, saradnja sa lokalnom samoupravom, a kada su Zrenjanin i Užice u pitanju prisutan je i problem vodosnabdevanja kao jedan od prioriteta u lokalnim zajednicama. Predstavnici oba poslovna udruženja saglasni su da treba podsticati saradnju i sa drugim, sličnim udruženjima u Srbiji. Za početak razmenom informacija o aktivnostima koje se realizuju i ostvarenim rezultatima, kasnije i konkretnim zajedničkim aktivnostima kako bi se pojačalo argumentovano istupanje privrednika u naporima da se stvore bolji uslovi za rad i napredak lokalnih zajednica, samim tim i društva u celini.