22.11.2018.

CUBE Team, kompanija koja prikuplja i obrađuje poslovne informacije sa ciljem da one budu na raspolaganju klijentima radi povećanja efikasnosti odlučivanja i povećanja obima  poslovanja predstavila je svoju ponudu kompanijama –članicama Poslovnog kluba zapadne Srbije.
Prema rečima Voje Mitića iz Cube Team-a, ova kompanija nudi klijentima više usluga  i mogućnost da na jednom mestu dobiju kompletnu sliku o svojim poslovnim partnerima na osnovu podataka iz privrednog registra, Narodne banke Srbije I da preko  akvizicione liste prošire tržište i kvalitetnije upravljaju rizicima poslovanja. Ukrštanjem I odabirom podataka, kao što su lokacija, delatnost, zaposleni, zarade, rizici,  dobija se najpotpuniji uvid u poslovanje klijenata, vlasničku strukturu i sva povezana lica. Prioritizacija, odabir koga I kada zvati od klijenata, kao I dobra priprema sastanka su veoma važni koraci u uspostavljanju kontakta. Ivana Karabasil je  predstavila portal Cube Team-a  koji ažurira  svaku promenu u kompanijama ,  na kome je moguće grupisati klijente u folderu “Moji klijenti” i pratiti poslovanje firmi (B2B). Korisnici usluga Cube Team-a na svoje mail adrese dobijaju posebne izveštaje  koji se odnose na bilanse I finansijska poređenja na osnovu kojih se vidi u kakvoj su poziciji  najveći poslovni partneri. Ukrštanjem podataka o izvozu, uvozu, prihodima, neto rezultatu, međunarodnim dozvolama  dobija se grafikon trenda, a takođe su dostupne informacije o svim nekretninama koje firma poseduje, da li su one pod “teretom”, da li se protiv pravnog subjekta vođeni , odnosno da li se vode sudski procesi I sa kakvim rezultatom su oni koji su vođeni u prethodnom periodu završeni.  Na mesečnom niovu ažuriraju se I podaci koji se odnose na spoljnu trgovinu ( uvoz, izvoz), strategija prema konkurenciji, kao I sezonski poslovi. Postoje I tzv “crne liste” kompanija kod kojih je registrovano sumnjivo poslovanje  ili se protiv njih vode sporovi. One se svrstavaju  u kategoriju “prevaranti”. Opšti stav je da ako ima više od tri povezanih lica u istoj delatnosti  ili ako kupac povlači robu u većem obimu to je indikator da se mora biti oprezan u saradnji sa takvim kompanijama. U ovom trenutku na nivou Srbije postoji 408.621 aktivnih firmi, a u Užicu ih je 3.977. Proveru bilo koje od njih je moguće izvršiti preko opcije Coface. Cube Team je za sada ostvario saradnju na teritoriji ex Jugoslavije sa partnerima u Crnoj Gori, ide se na umrežavanje sa Hrvatskom I Bosnom I Hercegovinom kako bi kompanije u Srbije dobile validne podatke o poslovnim partnerima sa područja regiona.Trenutno je besplatno dostupan I portal za Bugarsku.