22.11.2018.

Obuka “Upravljanje projektima – napredni nivo”
U prostorijama kompanije Textil, poslednjeg  vikenda u novembru, održana je obuka  “Upravljanje projektima  -napredni nivo “ za projekt  menadžere  i zaposlene u kompanijama, članicama Poslovnog kluba zapadne Srbije,  koji vode ili će voditi projekte,  a pri tom su prošli  osnovni nivo obuke u ovoj oblasti.
Predavači su, kao I prošlog puta kada je realizovana obuka “Osnove upravljanja projektima, bili  projekt menadžeri  Aleksandra Popović i Aleksandar Vesković. Napredni nivo obuke je omogućio polaznicima nadogradnju  znanja stečenog na osnovnom nivou. Kroz teorijski blok i intenzivne vežbe simuliranja  vođenja projekta, izradu business case-a , kao i kroz zanimljive role play igre učesnici su mogli  da iskuse izazove sa kojima se projekt menadžeri  susreću u svakodnevom radu. Teorijski deo bio je fokusiran  na veštine uspešnog projekt menadžera, poput komunikacionih veština i stilova, upravljanja vremenom, ljudima i budžetom. Cilj ovog treninga je da omogući polaznicima da razumeju i simuliraju vođenje projekata različitih vrsta, savladaju napredno korišćenje PM alata, izrade Business Case-a i procene rizika, kao i da razumeju i primene različite komunikacione stilove za motivaciju i rešavanje konflikata u timu.