23.11.2018.

Boris Vukić, partner u konsultantskoj kući Adizes SEE (ASEE) održao je za članove Poslovnog kluba zapadne Srbije prezentaciju „Biznis transfer barometar Srbija“ sa ciljem da se vlasnici kompanija upoznaju sa problemima  biznis transfera koji podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu ( decu, menadžere, zapsolene i dr.) ili preduzeće, kako bi se obezbedio kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti .  U ovom trenutku u Srbiji više od 12.400 firmi sa oko 68.000 zaposlenih predstavlja rizičnu grupu u biznis transfer  procesu.
U Srbiji nema precizne definicjije porodične kompanije, mada se za sve privatne kompanije može reći da su ujedno i  porodične, s tim što će formalno one  to postati kada vlasnik ili njegova deca odluče ili požele da se novo pokoljenje uključi u rad kompanije. Važno je prepoznati  razliku između upravljanja kapitalom i rukovođenja kompanijom. Vlasnici upravljaju kapitalom, a menadžeri  su oni koji rukovode kompanijom. Osnivači su uglavnom  i vlasnici i rukovodioci.  Međutim, kada je reč o nasleđivanju razlikuje se  nasleđivanje vlasništva,   upravljanja kapitalom preduzeća i nasleđivanje vođenja  poslovanja preduzeća.  Za uspešan prenos na druge generacije neophodno je pripremiti kompaniju, osnivače, naslednike i porodice. Istraživanja pokazuju da u EU 450.000 preduzeća sa  2 miliona zaposlenih prolaze kroz ovaj proces, s tim što se u čak 150.000 kompanija  proces obavi neuspešno i za rezultat ima veliki broj ugašenih radnih mesta. Istraživanje koje je izvršila agencija Masmi  na osnovu telefonskog intervjua sa 205 vlasnika kompanija u Srbiji, sa više od 20 zaposlenih,  pokazuje da je 92,2% njih osnovalo firmu, 4,9% kupilo, a 1,5% nasledilo. 80,5% vlasnika istovremeno rukovode firmom, a  u porodičnom biznisu je  zaposleno 58% dece vlasnika. Ključna pitanja su bila kakva su  očekivanja, želje, nadanja vlasnika, ima li planiranja vezanog za prenos vlasništva na naslednike.Iako ogroman procenat njih, čak 77,5% očekuje da vlasništvo ostane u krugu porodice,  podaci pokazuju da samo jedna trećina porodičnih firmi, nakon transfera vlasništva na drugu generaciju uspešno nastavi poslovanje, 40% bude prodato, a ostali propadaju. Većina anketiranih se izjasnila da preduzećem  treba da upravlja osoba od poverenja, neko  sa adekvatnim i potrebnim obrazovanjem, poznavanjem delatnosti i načina funckonisanja preduzeća, a  zanimljivo je da najmanje njih smatra da ta osoba treba da ima menadžersko iskustvo. 57% anketiranih razgovara sa decom o budućnosti porodične firme, ostali ne dovoljno,  jer je ovde još uvek na snazi mišljenje da o tome nije pristojno pričati za života. Preporuka za vlasnike je da pravovremeno rade na pripremi transfera, podstiču decu da uče da upravljaju kapitalom, obezbede održivost biznisa, profesionalizaciju mendžmenta u procesu razvoja firmi od preduzetništva ka korporaciji. U Srbiji je ova tema posebno važna pošto su, prema raspoloživim podacima,   većinski vlasnici 32.000 firmi sa oko 180.000 zaposlenih  prosečne starosti  55 godina.Potcenjena je složenost problema transfera vlansištva, a evidentan je i nedostatak sistemske podrške.