Rade Ljubojević

Sirogojno Co. direktor

www.sirogojno-company.com

Rade Ljubojević je osnivač i vlasnik firme Sirogojno Company d.o.o. Rođen je 1950. god u Sirogojnu i svoju karijeru je započeo kao komercijalista u firmi Inex Zlatiborka Sirogojno koja je 70-tih i 80-tih godina prošlog veka bila uspešan proizvođač i izvoznik ručno rađenih odevnih predmeta od vune.

Značajna iskustva stečena kroz dugogodišnju saradnju sa inostranim partnerima obogatio je kao direktor Jugoexporta u Užicu, a zatim i kao direktor prestavništva ove firme u Frankfurtu u Nemačkoj. Po povratku u Srbiju težio je da praktično primeni ste čena iskustva i znanja o funkcionisanju jedne moderne, uspešne i društveno odgovorne kompanije. Danas, 20 godina kasnije, prateći viziju svog vlasnika Sirogojno Company je firma orijentisana ka konstatnom razvoju i unapređenju svojih tehnoloških i ljudskih resursa.

Pored velikog doprinosa privrednom razvoju regiona u kome posluje Sirogojno Company inicira i podržava brojna kulturna dešavanja obogaćujući tako kulturnu ponudu i turističku aktivnost zlatiborskog regiona. U okviru firme 2008. godine otvoren je Muzej zlatiborskih pletilja koji je do sada videlo više hiljada posetilaca iz zemlje i inostranstva.

Kroz angažman u brojnim organizacijama i udruženjima na nacionalnom i svetskom nivou Rade Ljubojević teži unapređenju gajenja i prerade voća u Srbiji i promociji srpskog voća kao značajnog izvoznog proizvoda. Od 2004. do 2008. godine bio je predsednik Svetskog udruženja proizvođača i prerađivača maline. Od 2010. do juna 2011.godine bio je član Upravnog odbora Srpske asocijacije menađera.

Rade Ljubojević je otac dvoje dece i veoma ponosan na činjenicu da su oboje, kao i supruga Rosa, aktivni u porodičnoj firmi i značajno doprinose kreiranju poslovne politike.