19.04.2013.

Počeli treninzi NLP BP16
Poslovni klub Zapadne Srbije organizovao je u saradnji sa NLP centrom program obuka – treninga NLP BP 16 (Akreditovani trening program Internacionalne Asocijacije NLP Instituta iz Berlina) koji uključuje realizaciju 7 modula NLP BUSINESS PRACTITIONER.
Grupu od dvadeset polaznika treninga čine zaposleni u preduzećima – članovima Poslovnog kluba zapadne Srbije, kao i eksterni učesnici koji žele da se usavršavaju kako bi kroz primenu NLP alata u poslovnom okruženju bili efikasniji i brže napredovali. Prvo predavanje (Modul) održao je Predrag Jovanović 28. i 29.marta . On je polaznike upoznao sa osnovnim konceptima NLP-a i onim što NLP čini umetnošću i naukom o uspehu. Ucesnici treninga su saznali šta su stubovi uspeha na kojima je NLP utemeljen i kako fokusiranost na cilj, moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata. Trening je, između ostalog, potencirao razvoj veština brzog uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima, kao i prepoznavanje i definisanje ličnih i profesionalnih ciljeva. Predavač na drugom modulu održanom od 09.-11.aprila bila je dr Brankica Ljamić Ivanović. Ucesnici su mogli da saznaju kako primeniti govorne obrasce i kako na najefikasniji način inspirisati sagovornike, odnosno postići visok stepen saglasnosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima. Fokus primene ovih alata je u pregovaranju, prodaji, motivaciji zaposlenih i javnom nastupu.