03.07.2020.

Poslovni klub zapadne Srbije nastavio je saradnju sa Lazarom Džamićem, jednim od vodećih svetskih digitalnih stratega, organizacijom dvodnevnog treninga sa modulima – Izgradnja brenda u svetu lakog ignorisanja i Uvod u uvid (Insight). Savremeni način života I komunikacije zahteva od svih koji imaju ambicije da se sa uspehom pozicioniraju na tržištu, kreativno strateško planiranje, analizu motivacije I potreba ljudi, što podrazumeva neprekidna kvalitativna I kvantitativna istraživanja u mnogim oblastima.

Dve najdragocenije monete savremenog marketinga su ideja I uvid (insight), ističe Lazar Džamić. Pri tom najpre moramo definisati šta je uvid u modernom brend bildingu, koji su izvori uvida, koja je razlika između podatka i uvida i koja je uloga uvida u brend i kreativnom procesu.
Na putu do realnog uvida prikupljamo relevantne informacije, osluškujemo u kojoj meri kreativni pristup promociji određenog brenda izaziva empatiju kod ljudi i podstiče ideje. Selekcija informacija je od izuzetne važnosti I uvek treba imati na umu da samo 5% svih globalnih sadržaja ostvaruje 90% svih interakcija. Ostali sadržaji jednostavno “ne rade”.
Imperativ je na lokalnom I globalnom nivou analizirati životne stilove potrošača, njihovu motivaciju I potrebe, pratiti izveštaje o trendovima u raznim tržišnim kategorijama I oblastima.
Za novi svet marketinga potrebna je dobra interna organizacija. U digitalnom postoru najlakše je ignorisati poruke brendova. Isto važi i za svet novih kompanija, ‘start-apova’. Ideja i biznis planova ima bezbroj, ali nema mnogo uspešnih, a tu značajnu ulogu ima i način na koji pričamo našu priču. Zato se treba upoznavati i koristiti svim raspoloživim informacijama da se bude relevantan sa porukom u takvom svetu.
Moramo izaći iz starog linearnog modela razmišljanja i produkcije gde čitav tim čeka da jedan član, obično neko ko ‘smišlja’ strategiju u početku, obavi svoj deo posla da bi onda ostali mogli da počnu da rade svoj. U današnjem svetu svi moraju da voze istovremeno u više brzina.
Lazar Džamić je I ovog puta učesnike treninga kroz konkretne primere, studije slučaja, vodio do odgovora na ova pitanja, kao i odgovora na najteže pitanje u marketinško-kreativnom procesu: šta raditi ako nema uvida? jedan od vodećih digitalnih stratega, poručuje : “Najbolji način da se predvidi budućnost jeste da je izmislimo sami!”