11.06.2020.

Poslovni klub zapadne Srbije, nastavio je saradnju sa Lazarom Džamićem, marketing stručnjakom i jednim od vodećih svetskih digitalnih stratega, realizujući trening “Uvod u moderni CRM” (Customer Relationship Management) sa ciljem da privredni subjekti dobiju što više informacija o tome kako da u poslovnim strategijama u fokus stave kupca, odnosno korisnika usluga.   

CRM je deo ukupnog razumevanja potrošača I može se posmatrati kao pokušaj da se sveukupno znanje o potrošačima strukturiše u sistem koji omogućava specifičnu, brzu, relevantnu i profitabilnu marketing akciju. Bazira se na holističkom posmatranju potrošača, integriše marketing proces I kreira vrednost tokom čitavog ciklusa.

Za implementaciju CRM-a  neophodna je infrastruktura koja uključuje bazu podataka, analizu potrišačkog profila I segemente – principe I oruđa, definiciju potrošačkog ciklusa, direktne marketing kanale, jednostavan način za odgovor  (besplatan telefon, kupon, vaučer, SMS broj, link), kao I podatke o eksternim dobavljačima usluga.

U eri svakodnevnog  generisanja milijardi podataka  privredni subjekti koji žele da prate savremene trendove I zadrže svoju poziciju na tržištu, odnosno da je poboljšaju, moraju ići ka rešenjima koja će omogućiti automatsku sistematizaciju ogromne količine podataka, njihovo skladištenje, brzu, fleksibilnu I jeftinu  analizu.

Odabir CRM platforme je važna poslovna odluka koja zavisi od potreba kompanija. Odgovore na pitanja kako dostići pravog kupca, na pravom mestu, u pravo vreme, sa pravom porukom, treba tražiti u različitim ključnim podacima za različite kategorije, odnosno oblasti privrede. Pored prikupljanja relevantnih podataka, važna je kvalitetna analiza, kao I principi I oblici segmentacije potrošača.

CRM je uvek ‘marketing sa dozvolom’, a brojni izvori  o potrošaćima – identitet, ponašanje, reakcija na kampanje, transakcije, ponašanje u digitalnim medijima i na društvenim mrežama, sentiment ka brendu i mnogi drugi-  bitni su za segmentaciju i analizu.

Živimo u vremenu u kome su I trište I potrošači sve više sofistikovani, njihova vernost nije garantovana, evidentan je rast digitalnih kanala, ogromna  ponuda proizvoda I usluga, konkurencija sve agresivnija I zbog svega toga treba procesuirati mnogo veći broj informacija I tražiti načine da se lakše I brže uporede proizvodi I usluge i potrošačima približi određeni brend.

Jedna od bitnih stavki je I marketing budžetiranje kako bi se najbolje pariralo konkurenciji, pažljiva analiza u koje faze ciklusa treba uložiti više, koje poruke slati korisnicima I kako ih uključiti u marketing I stimulistai njihovu “aktivnu vernost”, kao I regrutovanje novih potrošača I privlačenje potencijalnih kupaca, uz poštovanje legalnih principa I aspekata prikupljanja I upravljanjima podaicma potrošača.

Pored optimizacije kanala konverzacije, potrebno je obratiti pažnju I na naknadnu komunikaciju.

U digitalnom prostoru sve je merljivo, ali  moramo unapred  da znamo šta hoćemo da merimo i na koji način to moramo da pratimo kroz kampanju, što znači da tačno znamo kako je svaki uloženi dinar ‘radio’, kakva je uloga svakog marketing kanala, kakva smo iskustva iz svega stekli I šta treba da radimo sledeći put.

Krajem juna Lazar Džamić će, na poziv Poslovnog kluba zapadne Srbije,  u Užicu održati trening “Izgradnja brenda u svetu lakog ignorisanja “  I “Uvod u uvid – Insight”.